Mesterhus Oslo AS
Mesterhus Oslo AS | © 2016

Roger Henriksen ( født 10. juni 1972)  er salgsmedarbeider for salg avboliger i Oslo kommune.

Han har vært ansatt siden 3. september 2018.  
Han har 14 års erfaring som eiendomsmegler.

Mobil: 91880425
Epost: rh@mesterhusoslo.no